Monthly Archives: Sierpień 2007

Blog Day (znaczy mieżdynarodnyje święto grafomanii)

To jakże mógł­bym się nie włą­czyć… Zasady są takie: Znajdź 5 blo­gów, które Tobie wydają się inte­re­su­jące. Powia­dom 5 innych blo­ge­rów, że zapra­szasz ich do zabawy w Blog­Day 2007. Napisz ktrótki opis pole­ca­nych blo­gów i zamieść link do nich. Opu­bli­kuj wpis w Blog­Day (31 sierp­nia). I użyj … Con­ti­nue reading

Leave a comment

Tumorł iz de dej!

Ogła­szam defi­ni­tywny koniec waka­cji. Do tele­wi­zji wraca M jak Miłość. Maj Lovli Łajf znowu cho­dzi do pracy A ja prze­staję się obi­jać. W naj­bliż­szym cza­sie poja­wią się: Grey Gar­dens Mad Hot Bal­l­room Sleuth Lost in La Man­cha Psy­cho­pa­tia Sexu­alis Bill Hicks Sam Kini­son Tunng … Con­ti­nue reading

3 Comments