Monthly Archives: Listopad 2009

Nuda na niedzielę

excerpt Con­ti­nue reading

10 Comments

Szjuga

Czarny oczy­wi­ście, jako lekar­stwo na gorącz­kowe zma­ga­nia z ogól­nym zajo­bem, bowiem dedlaj­nowe kie­dyś tam zmie­niło się w nie­ubła­gany wto­rek. Cukier tym razem w wyjąt­kowo dużym stę­że­niu, obaj wyko­nawcy przy­le­pili się do mnie wbrew świa­do­mej woli, jeden z słu­cha­wek kum­pla, drugi z jakie­goś przy­pad­kowo klep­nię­tego pod­ca­sta. … Con­ti­nue reading

Leave a comment

Lansie, krocz za mną

excerpt Con­ti­nue reading

7 Comments

Космос… Последний рубеж

excerpt Con­ti­nue reading

12 Comments

Wrzask

excerpt Con­ti­nue reading

28 Comments