Monthly Archives: Październik 2011

Rzeczy, które straszą vol 3

i ostatni, czyli koniec MKKM Hal­lo­ween Short Hor­ror Show. Dziś w menu: Uśmie­chy (kinda cre­epy): Seks z wanną (nie mylić sek­sem w wan­nie, który wcale nie jest straszny) (raczej bym przy tym nie jadł, lojal­nie ostrze­gam) (i w ogóle jak lubi­cie małe dzieci, to … Con­ti­nue reading

1 Comment

Rzeczy, które straszą vol 2

Reli­gia: Pin­gwiny: 5 osób uznało, że da się to czy­tać. Pogła­skaj Nie, jed­nak nie — idź pan w chuj takim tekstem.

Leave a comment

Rzeczy, które straszą vol 1

Jele­nie: Wózki: czyli MKKM Hal­lo­ween Short Hor­ror Show — taki plan na week­end bo tro­chę się faj­nych a horor­ro­wa­tych obraz­ków z zakład­kach nazbie­rało, a kiedy je poka­zać jak nie teraz. 6 osób uznało, że da się to czy­tać. Pogła­skaj Nie, jed­nak nie — idź … Con­ti­nue reading

1 Comment

#occupyyourcinema

Psy­cho­test: 1 — budzisz się pew­nego dnia i stwier­dzasz, że tak wła­ści­wie nie­na­wi­dzisz wszyst­kich: alfon­sów z dłu­gimi paznok­ciami, nasto­let­nich kurew w za dużych oku­la­rach, ludzi snu­ją­cych się po zasy­fia­łych uli­cach oraz tych chu­jów, któ­rzy mają dobrze, bo nikt nie zasłu­guje na to żeby … Con­ti­nue reading

4 Comments

6 gości w kapsule

czyli Wired pod­su­mo­wuje świet­nym tek­stem bli­skie zakoń­cze­nie Mars500 — pro­jektu, na temat któ­rego mam cał­kiem inną teo­rię. To crack the myste­ries of inter­pla­né­tary space tra­vel, you first con­sult with the old woman in the shack. She sits inside, sur­ro­un­ded by … Con­ti­nue reading

6 Comments