Monthly Archives: Sierpień 2014

No Future

Dzię­kuję. Tu. Tu. Może póź­niej jesz­cze gdzieś. Tu już nie.

19 Comments