Jedzenie

może być zaskakujące.

Babeczki lubią pły­wać i szu­kają spo­koj­nej wyspy, aby odpocząć:

Dania ze wszyst­kich stron świata zbie­rają się, żeby stwo­rzyć rekon­struk­cję kon­flik­tów wojen­nych od IIWŚ do dziś, w któ­rych brali udział Amerykanie:

YouTube Preview Image

A 215 kro­mek tosto­wych świet­nie się nadaje jako nośnik opo­wie­ści (i źródło niniej­szej notki, bo chło­paki z OK Go jak zwy­kle poka­zali, a mnie się przy­po­mniało, że ani­mo­wa­nie jedze­nia ma prze­cież cał­kiem nie­złą tra­dy­cję i daje fajne efekty):

YouTube Preview Image

6 osób uznało, że da się to czy­tać.

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.

3 Responses to Jedzenie

 1. Klaustyna says:

  Ja nie mogę, ja prze­pra­szam, ja muszę wyjść, od razu przy­po­mina mi się atak krwio­żer­czych babe­czek z kre­mem w gro­bowcu w “Pira­mi­dzie Stra­chu”. Dzie­cięca trauma, lata tera­pii, szcze­nięce prze­ko­na­nie, że “Young Sher­lock Hol­mes” ozna­cza “pira­midę stra­chu”. Byłam bar­dzo tępym dzieckiem.

  (Cytuj)

 2. Gammon No.82 says:

  Krwawy Atak Mor­du­ją­cych Grza­nek z Matką Boską.

  (Cytuj)

 3. Marceli says:

  uświa­do­mi­łaś mi wła­śnie, że z Pira­midy Stra­chu nie pamię­tam nic.

  (Cytuj)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chcesz dodać obrazek do komentarza? Kliknij i wstaw link.