Kulty cargo w krajach Trzeciego Świata

Lek­cja audiowizualna.

Zaczęło się cał­kiem niewinnie:

ot, dobre pany z Amazon.uk ogło­siły, że zaczęły obo­wią­zy­wać dar­mowe dostawy do Polski:

Super Saver Deli­very to Euro­pean destinations

Amazon.co.uk offers free Super Saver Deli­very to the fol­lo­wing countries:

Bel­gium, Den­mark, Luxem­bo­urg, Nether­lands, Andorra, Fin­land, Gibral­tar, Gre­ece, Ice­land, Ire­land, Italy, Liech­ten­stein, Nor­way, Por­tu­gal, San Marino, Spain, Swe­den, Vati­can city, Poland.

i potem nagle świat stał się jak z Malinowskiego:

I tro­chę będzie mi żal allegro-sprzedawców, żyją­cych głów­nie dzięki róż­ni­com w cenie prze­syłki i wcale nie będzie mi żal dzia­łów zagra­nicz­nych w Empiku i Mer­li­nie (zdy­chać kurwy!) i fak­tycz­nie tro­chę się poczu­łem tak, jak teo­re­tycz­nie mia­łem się czuć w 2004 r. kiedy to zagar­nęła nas Unia, czyli jak część cywi­li­zo­wa­nego świata, w któ­rym sie­dząc przed kom­pem można kom­pul­syw­nie kupić na przy­kład cały sezon Mon­key Dust na DVD, bez pro­sze­nia się jakie­goś znu­dzo­nego stu­denta, tyra­ją­cego za psi chuj na zamó­wie­niach w Empiku i mają­cego ogól­nie w dupie to, że ci zależy, bo jemu nie, ma z tego tylko dodat­kowy wkurw. Kolejny krok do cywilizacji.

YouTube Preview Image
23 osób uznało, że da się to czy­tać.

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.

20 Responses to Kulty cargo w krajach Trzeciego Świata

 1. macio says:

  zdy­chać kurwy! [2]

  (Cytuj)

 2. frota says:

  Empik hehe. Kie­dyś mi sprze­dali Wathc­me­nów (fajne wyda­nie) warte 65 zło­ci­szy za 15 więc nie maru­dzę. Ale książkę Fight Cluba mi chyba na osiołku wysłali bo szła/jechała/płyneła 1,5 miecha.

  (Cytuj)

 3. zara2stra says:

  Kilka razy zasta­na­wia­łem się nad spro­wa­dze­niem sobie, na przy­kład kolo­ro­wego House of Leaves, kolej­nych Palah­niu­ków, zebra­nych serii typu Amber itp. Aż w końcu kupi­łem czyt­nik i wybi­łem sobie głu­pie pomy­sły z głowy (No, nad HoL dalej się zasta­na­wiam). A na Ama­zo­nie nie ma też wszyst­kiego http://blip.pl/s/185488451

  (Cytuj)

 4. AJ says:

  (click) W sam raz na dar­mową wysyłkę!

  (Cytuj)

 5. Barts says:

  @zara2stra

  House of Leaves? A napisz o tym coś więcej.

  @Marceli

  Jasne że możesz, co to za pyta­nie, co na bli­pie, to publiczne.

  (Cytuj)

 6. zara2stra says:

  Genialna książka o książce, o książce, o fil­mie, o domu, który jest labi­ryn­tem. Czyli książka, która jest labi­ryn­tem. Z leni­stwa zalin­kuję do recki, którą napi­sa­łem kilka lat temu http://horror.com.pl/books/recka.php?id=308
  Wydaje mi się, że HoL jest jedną z ksią­żek któ­rej trzeba spróbować.

  (Cytuj)

 7. urbane.abuse says:

  Kie­dyś mi sprze­dali Wathcmenów

  WaTHC­me­nów! DOWANT.

  (Cytuj)

 8. Marceli says:

  House of Leaves? A napisz o tym coś więcej.

  oj chło­paku, od wyszu­ki­warki urwało? http://www.ultramaryna.pl/mkk/?p=893

  Gada­łeś pod tym wpisem:)A ja nadal cze­kam na chęt­nego wydawcę.

  (Cytuj)

 9. frota says:

  oj te literówki :)))

  (Cytuj)

 10. set says:

  pytanko: czy ktoś się orien­tuje czy wspo­mniana wer­sja Friends to jest uncut czy nie? przej­rza­łem opis ale nie zna­la­złem takiej infor­ma­cji, a recen­zje wza­jem­nie się wyklu­czają nie­stety w tej sprawie.

  (Cytuj)

 11. zara2stra says:


  To ja jesz­cze zalin­kuję do fanow­skiego intra, które kie­dyś wpa­dło mi przez przy­pa­dek w łapska.

  (Cytuj)

 12. AJ says:

  A Trzeci Świat można napo­tkać na przy­kład tutaj.
  (Panie Mar­celi, nie myśla­łeś, żeby linki w kom­ciach jakoś wyróż­nić może?)

  (Cytuj)

 13. Marceli says:

  ja to bym naj­chęt­niej wyróż­nił wszyst­kie linki na czer­wono np, w tek­ście i w komen­tach, ale po paru pró­bach musia­łem powie­dzieć pas.

  (Cytuj)

 14. sheik.yerbouti says:

  ja to bym naj­chęt­niej wyróż­nił wszyst­kie linki na czer­wono np, w tek­ście i w komentach

  Ale tak jest nawet faj­niej, sznu­piesz i macasz po tek­ście jak w tej pasko­wej grze Weira.

  (Cytuj)

 15. zara2stra says:

  A co drugi spój­nik może pro­wa­dzić do goatse.

  (Cytuj)

 16. Marceli says:

  Dzięki tele­pa­tycz­nej pomocy Name­ste linki są kolo­rowe. Teraz wszy­scy ładnie mu podziękują.

  (Cytuj)

 17. sheik.yerbouti says:

  sheik.yerbouti

  DZIĘ-KU-JE-MY

  (Cytuj)

 18. Barts says:

  a fak­tycz­nie, ale to dawno było, prze­po­mniał żem

  (Cytuj)

 19. Barts says:

  Dzieki, tak mi się ywda­wało że to to, ale zapomniałem.

  (Cytuj)

 20. AJ says:

  Awe­somo (tylko teraz lin­ków na samej górze nie widać).

  (Cytuj)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chcesz dodać obrazek do komentarza? Kliknij i wstaw link.