Weekend kanonizacyjny

środki samo­obrony przez tor­rent albo krótki porad­nik, gdzie scho­wać się przed tele­wi­zją, par­ty­cy­pu­jąc jed­no­cze­śnie w nastroju wznio­słym i pobożnym:

The Devils, reż. K Russell

YouTube Preview Image

Matka Joanna od Anio­łów, reż. J. Kawalerowicz

YouTube Preview Image

Bells form the Deep, reż. W. Herzog

YouTube Preview Image

Sale­sman, reż. A. & D. Maysles

YouTube Preview Image

Wise Blood, reż. J. Houston

YouTube Preview Image

(jako, że wszyst­kie już widzia­łem, chęt­nie przy­tulę w komen­tach jakieś inne pro­po­zy­cje z tego klucza).

Be the first to like.

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.

8 Responses to Weekend kanonizacyjny

 1. trollmaurycy says:

  Boże Ciało, 2006, Adam Sikora
  Droga Mleczna, 1969, Luis Bunuel
  Szy­mon Pustel­nik, 1965, Luis Bunuel
  Greaser’s Palace, 1972, Robert Downey Senior (pole­cam szczególnie)

  (Cytuj)

  • Marceli Szpak says:

   ho! zaczy­nam od końca.

   (Cytuj)

 2. Kot i jego Ania says:

  Lour­des — Jes­sica Hausner

  (Cytuj)

 3. julo says:

  Pasja — Mel Gib­son (2004)

  (Cytuj)

 4. Ard says:

  Dorzu­cam “Zdro­waś Mario” Godarda. Szcze­rze mówiąc tro­chę suchar, ale tema­tycz­nie jak znalazł.

  (Cytuj)

 5. Marceli Szpak says:

  dzięki bar­dzo, widzia­łem tylko Lour­des i Pasję, Boże Ciało zali­czone, nie wiem, jakim cudem to prze­ga­pi­łem, dziś Gre­asers Palace o ile się ścią­gnie bo jeden tor­rent wisi na 97, a drugi jest z vhsa i idzie w tem­pie 1kb na minutę.

  (Cytuj)

  • trollmaurycy says:

   to pro­szę tutaj oglądać:

   warto zer­k­nąć, co tam o nim piszą (http://366weirdmovies.com/greasers-palace-1972/), bo to dzi­wa­dło jakich mało i może być nie­ja­sne, a — jak się oka­zuje — wszystko tam ma jed­nak sens. Po wszyst­kim jestem cie­kaw opi­nii gospo­da­rza, choćby krót­kiej — ja byłem zachwycony :-)

   PS. dziś, w nie­dzielę, obu­dziła mnie wygry­wana na akor­de­onie “Barka” (miesz­kam na war­szaw­skiej “sta­rówce”). Przy rzę­pi­dru­cie zatrzy­mała się szkolna wycieczka i zaczęła wyśpie­wy­wać słowa. Jak żyć?

   (Cytuj)

 6. Vogon Hortazl says:

  Na taką oka­zję pole­cam filmy o sio­strach zakon­nych z torenta “Nuns nad Nazis”.

  (Cytuj)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chcesz dodać obrazek do komentarza? Kliknij i wstaw link.