Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
piątek 27.01.23

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zgłoś imprezę   
  ultramaryna.pl  web 
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
magazyn
Ultramaryna okładka

XIX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Marka Hłaski

5.04.2011 przez: Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie

Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Marka Hłaski organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie jest konkursem otwartym, dla osób powyżej 16 lat, zarówno dla twórców, którzy mają już na swoim koncie szereg publikacji, jak i dla tych, którzy swym udziałem w konkursie rozpoczynają przygodę z literaturą. Jurorzy, uznani twórcy, krytycy literaccy i dziennikarze oceniają zarówno utwory poetyckie, jak i prozatorskie. Wśród laureatów konkursu są tacy twórcy jak: Wojciech Kuczok, Elżbieta Prażmy z Chorzowa, czy Piotr Macierzyński z Łodzi. Cieszymy się, że od lat nie słabnie zainteresowanie naszą inicjatywą. Wszystkich zachęcamy, aby podzielili się swoją wrażliwością, talentem i nie chowali swojej twórczości do szuflady.

I. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Na adres organizatora należy przesłać własne, niepublikowane i nienagradzane, w czterech egzemplarzach:
• Trzy utwory poetyckie i/lub
• Jeden utwór prozatorski do 10 stron maszynopisu

Należy również dołączyć podpisaną płytę CD lub DVD z zapisanymi pracami w programie Microsoft Office WORD, w celu przygotowania publikacji.
2. Tematyka prac jest dowolna.
3. Wszystkie nadesłane prace powinny stanowić wydruk komputerowy.
4. Prace powinny być napisane czcionką Times New Roman, rozmiar-12, odstępy między wierszami -1,5, margines dolny, górny oraz boczny- 2,5 cm.
5. Każda nadesłana na konkurs praca powinna być oznaczona godłem (słowo lub wyrażenie będące umownym znakiem autora, nie może to być znak graficzny).
6. Do prac należy dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem autora. W kopercie należy umieścić podpisane oświadczenie* oraz krótką informację o autorze, która musi zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres, telefon, e-mail.
7. Prace, które nie będą spełniały wyżej wymienionych wymogów będą odrzucane.
8. Koszty przygotowania i dostarczenia prac ponosi uczestnik konkursu.

II. TERMINY:
1. Prace należy przesyłać do 29 kwietnia 2011r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres: Młodzieżowy Dom Kultury ul. J. Lompy 13 41-500 Chorzów
[ z dopiskiem KONKURS LITERACKI IM.MARKA HŁASKI ]
2. O uroczystym rozstrzygnięciu konkursu, które nastąpi w czerwcu 2011r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Chorzowie organizatorzy poinformują laureatów pisemnie lub telefonicznie.

III. NAGRODY:
1. Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz zadecyduje o podziale nagród.
2. Jury ma prawo odrzucić prace, które wskazywałyby na przywłaszczenie sobie niematerialnych dóbr intelektualnych osób trzecich.
3. Organizatorzy przewidują nagrody pieniężne dla laureatów I, II i III miejsca w dziedzinie prozy oraz I, II i III miejsca w dziedzinie poezji.
4. Laureaci otrzymują dyplomy oraz zaproszenie na spektakl do Teatru Rozrywki w Chorzowie.

IV. USTALENIA KOŃCOWE:
1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody do przetwarzania danych osobowych do celów organizacyjnych i promocyjnych imprezy.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wyróżnionych i nagrodzonych utworów w materiale promocyjnym konkursu, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej MDK.
3. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, stają się one własnością organizatora.
4. Laureat sam ponosi koszty przyjazdu na uroczyste wręczenie nagród.
Do prac należy również dostarczyć oświadczenie które dostępne jest na stronie: http://www.mdkchorzow.pl/index/index/show/callendar/year/2011KOMENTARZE:


SKOMENTUJ:
imię/nick:
e-mail (opcjonalnie):
wypowiedz się:
wpisz poniżej dzień tygodnia zaczynający się na literę s:
po imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Upper Festival 2019
5.09.2019
Fest Festival 2019
26.08.2019
Off Festival 2019
9.08.2019
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2019
27.06.2019
Off Festival 2018
10.08.2018
Podziel się z resztą świata swoimi uwagami, zdjęciami, filmami po imprezach.


Ultramaryna realizuje projekt pn. „Internetowa platforma czasu wolnego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie innowacyjności, konkurencyjności i zatrudnienia w przedsiębiorstwie.
Efektem projektu będzie transformacja działalności w stronę rozwiązań cyfrowych. Wartość projektu: 180 628,90 PLN, dofinansowanie z UE: 128 035,50.
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zgłoś błąd na stronie | © Ultramaryna 2001-2022, wszystkie prawa zastrzeżone