monitor wizji

4 listopada 2008

monitor-wizji.jpg

Wizja zazwyczaj spada na człowieka z góry. Może też zrodzić się samorodnie wewnątrz człowieka – wtedy wznosi go ku górze. Tak czy owak, w każdym przypadku jest to oś pionowa. Zawsze miałem przekonanie, że prawdziwi wizjonerzy, uzewnętrzniający swe wizje przy pomocy komputera, powinni używać monitorów o orientacji pionowej. Zdecydowana większość monitorów ma jednak orientację poziomą. Może dlatego cała rzeczywistość docierająca do nas poprzez monitory, wydaje nam się być rzeczywistością płaską. Na zdjęciu widzimy zespół monitorów przeorientowanych do pionu. Niestety, wszystkie są zepsute.