powitanie

2 września 2009

 powitanie.jpg

Na zdjęciu widać metalową kompozycję powitalną. Została ona wykonana kilkadziesiąt lat temu w typowej dla ówczesnego czasu estetyce i technice. Stoi przy wjeździe do gminy Solina. Jest ażurowa, a więc widać ją, kiedy do gminy Solina się wjeżdża i kiedy się z niej wyjeżdża. Z tą różnicą, że kiedy się wyjeżdża, wszystko widziane jest w lustrzanym odbiciu. Nie wiadomo czy powitanie widziane w lustrzanym odbiciu staje się pożegnaniem. Wakacje się skończyły. ANILOS ICŚOG ATIW.