Serwis Ultramaryna u┐ywa plikˇw cookies. Odwiedzaj▒c nasze strony akceptujesz otrzymywanie cookies (ciasteczek). Warunki dostŕpu do plikˇw cookies mo┐esz okreÂliŠ w swojej przegl▒darce.

ZAMKNIJ

Ultramaryna | o nas
czwartek 21.02.19

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zg│o imprezŕ   
  ultramaryna.pl  web 
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
magazyn
Ultramaryna ok│adka

o nasUltramaryna to istniej▒cy od 2001 roku lokalny miejski przewodnik (wydanie papierowe + serwis internetowy).

wydanie papierowe
zasiŕg: 9 najwiŕkszych miast GˇrnoÂl▒skiego Zwi▒zku Metropolitalnego (Bytom, Chorzˇw, Gliwice, Katowice, Miko│ˇw, Ruda Žl▒ska, Sosnowiec, Tychy, Zabrze)
tematyka: spo│eczno-kulturalna
nak│ad wydania drukowanego: 10 000 egz. kontrolowany przez ZKDP
cena: 0 z│
mail: poczta@ultramaryna.pl

>>> czytaj wiŕcej w wikipedii
>>> zobacz aktualny spis treÂci

redaguje zespˇ│:*
úukasz Bia│kowski, Adrian Chorŕba│a, Karolina CieÂlak, Bartek Hilszcza˝ski, Joanna Malicka, Marta Nendza, Agnieszka Psiuk, Magdalena Sarapata, Pola SobaÂ-Miko│ajczyk, Roman Szczepanek, Marcin Wrˇbel, Zofia Zeman

wydawca:*
Ultramaryna - Agnieszka Psiuk, Andrzej K│odnicki


reklama:
Andrzej K│odnicki

*ultra team i przyjaciele

teksty
10-LECIE MAúEJ PRZESTRZENI BWA: Pokˇj z przywiezionych przedmiotˇw
Marta Lisok, kuratorka Ma│ej Przestrzeni Galerii BWA Przy okazji wystawy „Fala unosi i wlecze” Basi... >>>

ALEKSANDER NOWAK: Lubiŕ muzykŕ, ktˇra dzia│a
Aleksander Nowak jest niedawnym laureatem nagrody Paszport „Polityki”, ale paszport do Âwiata muzyki zdo... >>>

EYELIDS: Elektroterapia d╝wiŕkami
Katowice, 18. piŕtro jednego z wie┐owcˇw, widok na nocne Âwiat│a miasta. W takiej scenerii powsta│ debiutancki album... >>>

MARCIN MASECKI: Sam Pan Bˇg siŕ uÂmiecha
Klasyka, muzyka wspˇ│czesna i rozrywkowa z lat 30., jazz, post-punk, alternatywa. Marcin Masecki czuje siŕ we wszyst... >>>

ROBERT KONIECZNY + MARCEL SúAWIĐSKI: Pasa┐erowie Arki Sztuki
Robert Konieczny lubi makowiec. Marcel S│awi˝ski te┐. Zasiedli wiŕc razem nad ciastem i gor▒c▒ herbat▒. By│ dzie˝ pr... >>>

KATARZYNA PONIĐSKA: Architektka z pasj▒ do │▒czenia ludzi
„Connective housing”, czyli „dom, ktˇry │▒czy” to tytu│ pracy dyplomowej Katarzyny Poni˝ski... >>>

PRACOWNIA EDUKACJI »YWEJ: JesteÂmy ostatnim pokoleniem, dla ktˇrego natura jest naturalna
Coraz czŕÂciej podnosi siŕ w publicznym dyskursie fakt, ┐e przyroda w pozytywny sposˇb oddzia│uje na cz│owieka. Modn... >>>
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zg│o b│▒d na stronie | © Ultramaryna 2001-2019, wszystkie prawa zastrze┐one