Serwis Ultramaryna u┐ywa plikˇw cookies. Odwiedzaj▒c nasze strony akceptujesz otrzymywanie cookies (ciasteczek). Warunki dostŕpu do plikˇw cookies mo┐esz okreÂliŠ w swojej przegl▒darce.

ZAMKNIJ

Ultramaryna | Nagroda Roku SARP 2006: Pawilon Paleontologiczny w Krasiejowie
czwartek 21.02.19

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zg│o imprezŕ   
  ultramaryna.pl  web 
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
magazyn
Ultramaryna ok│adka
Nagroda Roku SARP 2006: Pawilon Paleontologiczny w Krasiejowie

Nagroda Roku SARP 2006: Pawilon Paleontologiczny w Krasiejowie

29.01.2008-18.02.2008
Galeria Architektury SARP, Katowice


W zesz│ym roku Nagrodŕ SARP za najlepszy obiekt zrealizowany w Polsce otrzyma│ Pawilon Paleontologiczny w Krasiejowie autorstwa Goczo│owie Architekci oraz Ovo Gr▒bczewscy Architekci. Obiekt zrealizowany jest w dawnej kopalni i│u, w miejscu unikatowych na skalŕ Âwiatow▒ znalezisk paleontologicznych. Najwiŕksz▒ sensacj▒ jest odkryty w 2000 r. Silesaurus opolensis – najstarszy odnaleziony pradinozaur wystŕpuj▒cy na terenie Krasiejowa ok. 230 mln lat p.n.e.

Pawilon powsta│ jako I etap pracy uhonorowanej I Nagrod▒ w rozstrzygniŕtym w 2003 r. ogˇlnopolskim konkursie architektoniczno-urbanistycznym na koncepcjŕ zagospodarowania terenˇw pokopalnianych.

W grudniu 2007 r. Pawilon otrzyma│ najwa┐niejsz▒ nagrodŕ architektoniczn▒ w kraju – Nagrodŕ SARP dla najlepszego obiektu zrealizowanego w Polsce w 2006 r. oraz presti┐ow▒ nagrodŕ Polski Cement w Architekturze dla najlepszej realizacji z u┐yciem technologii betonowej.

W werdykcie jury konkursu Nagroda SARP pod przewodnictwem prof. Stefana Kury│owicza czytamy: „Nagrodŕ przyznano za atrakcyjn▒ formŕ pawilonu paleontologicznego, osi▒gniŕt▒ przy Âwiadomym ograniczeniu Ârodkˇw wyrazu i indywidualnej formie detalu, dyscyplinŕ formaln▒ i konsekwentne wykorzystanie walorˇw i mo┐liwoÂci tworzywa architektonicznego – szk│a, betonu i ziemi oraz ogˇln▒ koncepcjŕ ekspozycji i relacji z antropogenicznym krajobrazem.”

Wernisa┐ + prezentacja 29.01 (wt), godz. 18.00, wystawa potrwa do 18.02.po imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Off Festival 2018
10.08.2018
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2018
2.07.2018
Off Festival 2017
8.08.2017
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017
7.07.2017
Gorillaz
20.06.2017
Podziel siŕ z reszt▒ Âwiata swoimi uwagami, zdjŕciami, filmami po imprezach.
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zg│o b│▒d na stronie | © Ultramaryna 2001-2019, wszystkie prawa zastrze┐one