Serwis Ultramaryna u┐ywa plikˇw cookies. Odwiedzaj▒c nasze strony akceptujesz otrzymywanie cookies (ciasteczek). Warunki dostŕpu do plikˇw cookies mo┐esz okreÂliŠ w swojej przegl▒darce.

ZAMKNIJ

Ultramaryna | Kultura (w) danych. Jak wydarzenia kulturalne tworz▒ miasto
Âroda 21.11.18

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zg│o imprezŕ   
  ultramaryna.pl  web 
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
magazyn
Ultramaryna ok│adka
Kultura (w) danych. Jak wydarzenia kulturalne tworz▒ miasto

Kultura (w) danych. Jak wydarzenia kulturalne tworz▒ miasto

1.12.2017-15.01.2018
Katowice Miasto Ogrodˇw, Katowice


Medialab – │▒cz▒cy dzia│ania twˇrcze, badawcze i edukacyjne – podejmuje inicjatywy sytuuj▒ce siŕ na pograniczu sztuki, designu i technologii. Uczestnicy interdyscyplinarnych projektˇw wykorzystuj▒ media cyfrowe do badania miasta i tworzenia nowych narracji dla Katowic.

Miŕdzy 1 a 3 grudnia pracownicy Medialabu zorganizowali konferencjŕ, podczas ktˇrej eksperci z Polski i zagranicy opowiadali o badaniu kultury przy pomocy cyfrowych narzŕdzi bazuj▒cych na danych. Wystawŕ „Kultura (w) danych. Jak wydarzenia kulturalne tworz▒ miasto”, ktˇrej wernisa┐ odby│ siŕ w ramach imprezy, mo┐na ogl▒daŠ do po│owy stycznia.

Obejmuje ona wyniki bada˝ wydarze˝ kulturalnych w Katowicach, ktˇre przedstawione s▒ za pomoc▒ map i wizualizacji danych. Twˇrcy zastanawiaj▒ siŕ, czy Katowice w ostatnich latach rzeczywiÂcie przesz│y kulturaln▒ rewolucjŕ? Czy to chwilowa moda na Katowice czy te┐ zapowied╝ wiŕkszych zmian w ÂrˇdmieÂciu?

Interdyscyplinarny zespˇ│ Medialabu przeanalizowa│ odpowiedzi 3633 uczestnikˇw kilkunastu katowickich instytucji i festiwali oraz dziesi▒tki tysiŕcy postˇw o wydarzeniach kulturalnych opublikowanych w mediach spo│ecznoÂciowych i sieciowych serwisach informacyjnych. Prezentowane na wystawie wyniki nie daj▒ gotowych rozwi▒za˝ i odpowiedzi, ale dostarczaj▒ dane i narzŕdzia niezbŕdne w dyskusji oraz podejmowaniu decyzji o kierunkach rozwoju miasta. Trwa do 15.01.2018 r.

opracowanie: Agata Kŕdzia


W programie konferencji „Kultura (w) danych” m.in.:

1.12 pi▒tek
godz. 13.00-15.00 > Kattowitz — Stalinogrˇd — Katowice. Spacer architektoniczny z Kasi▒ Wolny.

Muzeum Historii Komputerˇw i Informatyki (Katowice, Sienkiewicza 28)
godz. 15.00-17.00 > zwiedzanie Muzeum

Katowice Miasto Ogrodˇw, korytarz przy Strefie Centralnej
godz. 20.00 > wernisa┐ wystawy „Kultura (w) Danych. Jak wydarzenia kulturalne tworz▒ miasto”

Katowice Miasto Ogrodˇw
Biuro (w) d╝wiŕku – afterparty: interwencje koncertowe, pokazy audiowizualne oraz nocny rave
godz. 21.00 > RadaR (IV p. korytarz)
godz. 22.00 > úukasz Marciniak + VJ Malaga (AV) (II p.)
godz. 22.00 > Emiter (I p.)
godz. 23.00 > MTV Modulartelevison (AV) / (Studio BDK, p. 204)
godz. 24.00 > High Fall (DJ Set) / (Studio BDK, p. 204)
wstŕp wolny

2.12 sobota
Katowice Miasto Ogrodˇw

Biuro (w) d╝wiŕku– afterparty
godz. 20.00 > MAPA (IV p. Korytarz)
godz. 21.00 > INIRE (AV) / (Sala Koncertowa)
godz. 22.00 > FOQL + Vj Copy Corpo (AV) / (Sala Koncertowa)
godz. 21.30 > MDFB (Studio BDK, p. 204)
godz. 23.00 > 1988 (Studio BDK, p. 204)
godz. 24.00 > Yamaha Freeride Team & Aheloy (Studio BDK, p. 204)
godz. 1.30 > Lange (Studio BDK, p. 204)
wstŕp wolny

>>> Pe│ny program konferencji @ Fb
>>> dataforculture.eu
>>> medialabkatowice.eu


Bilety:
wstŕp wolny

po imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Off Festival 2018
10.08.2018
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2018
2.07.2018
Off Festival 2017
8.08.2017
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017
7.07.2017
Gorillaz
20.06.2017
Podziel siŕ z reszt▒ Âwiata swoimi uwagami, zdjŕciami, filmami po imprezach.
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zg│o b│▒d na stronie | © Ultramaryna 2001-2018, wszystkie prawa zastrze┐one