Serwis Ultramaryna u┐ywa plikˇw cookies. Odwiedzaj▒c nasze strony akceptujesz otrzymywanie cookies (ciasteczek). Warunki dostŕpu do plikˇw cookies mo┐esz okreÂliŠ w swojej przegl▒darce.

ZAMKNIJ

Ultramaryna | Przemek Je┐mirski: Chcŕ, aby podczas wizyty u znajomych...
czwartek 20.09.18

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zg│o imprezŕ   
  ultramaryna.pl  web 
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
magazyn
Ultramaryna ok│adka
Przemek Je┐mirski: Chcŕ, aby podczas wizyty u znajomych...

Przemek Je┐mirski: Chcŕ, aby podczas wizyty u znajomych...

8.03.2018-29.03.2018
Rondo Sztuki, Katowice


Wystawa prac Przemka Je┐mirskiego pod bardzo d│ugim tytu│em sk│ada siŕ z 11 instalacji. Tworz▒ one pewien logiczny ci▒g inspirowany badaniami W│adimira Proppa, dotycz▒cymi budowy i funkcji bajki. Instalacje maj▒ charakter konstrukcji interaktywnych/ software’owych, projekcji video oraz instalacji przestrzennych.

Polifoniczny charakter rzeczywistoÂci da│ ka┐demu rˇwne szanse do kreowania w│asnego wizerunku i opowiadania swojego ┐ycia niczym bajki. Wiele aspektˇw cyfrowej egzystencji wyra╝nie wp│ywa na postrzeganie Âwiata na polu niewirtualnym. I odwrotnie! Cielesna strona naszego jestestwa stale konkuruje z jej z digitalnymi awatarami. Trwa wyÂcig, czyje ┐ycie oka┐e siŕ ciekawszym, │adniejszym lub bogatszym.

Autor wystawy jest doktorantem na Akademii Sztuk Piŕknych w Katowicach. Artysta multimedialny, czŕsto zaanga┐owany w projekty z pogranicza sztuk cyfrowych, video, instalacji czy performance. Kurator w Galerii W▒skiej w Katowicach, jak rˇwnie┐ wspˇ│twˇrca i kurator przestrzeni Minus1.artspace w Katowicach. Nie potrafi │adnie malowaŠ ani rysowaŠ.

Wystawa „Chcŕ, aby podczas wizyty u znajomych…” jest jednoczeÂnie wynikiem dzia│a˝ badawczych zrealizowanych w ramach programu utrzymania potencja│u badawczego Wydzia│u Artystycznego ASP w Katowicach, dofinansowanego grantem dla m│odych naukowcˇw i uczestnikˇw Ârodowiskowych studiˇw doktoranckich.„Chcŕ, aby podczas wizyty u znajomych chwyci│ mnie za rŕkŕ i zabra│ do innego pokoju, bo czujesz, ┐e ju┐ nie mo┐esz wytrzymaŠ i musisz kochaŠ siŕ ze mn▒ tu i teraz. Chcŕ powstrzymywaŠ jŕki, prˇbowaŠ byŠ cicho, bo kto nas mo┐e us│yszeŠ” – wystawa 11 instalacji Przemka Je┐mirskiego. Kurator Andrzej Tobis, konsultacje merytoryczne S│awomir Brzoska. Wernisa┐ 8.03 (czw), godz. 18.00. Wystawa potrwa do 29.03.

>>> przemyslawjezmirski.com
>>> wydarzenie na rondosztuki.plpo imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Off Festival 2018
10.08.2018
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2018
2.07.2018
Off Festival 2017
8.08.2017
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017
7.07.2017
Gorillaz
20.06.2017
Podziel siŕ z reszt▒ Âwiata swoimi uwagami, zdjŕciami, filmami po imprezach.
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zg│o b│▒d na stronie | © Ultramaryna 2001-2018, wszystkie prawa zastrze┐one