Serwis Ultramaryna u┐ywa plikˇw cookies. Odwiedzaj▒c nasze strony akceptujesz otrzymywanie cookies (ciasteczek). Warunki dostŕpu do plikˇw cookies mo┐esz okreÂliŠ w swojej przegl▒darce.

ZAMKNIJ

Ultramaryna | Oczy suszy
czwartek 21.02.19

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zg│o imprezŕ   
  ultramaryna.pl  web 
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
magazyn
Ultramaryna ok│adka
Oczy suszy

Oczy suszy

15.05.2018-21.07.2018
Galeria Sztuki Wspˇ│czesnej Szara, Katowice


W Galerii Szarej swe prace pokazuje w│aÂnie Dominika Kowynia – absolwentka katowickiej ASP, w murach ktˇrej od kilkunastu lat pracuje ucz▒c malarstwa jako asystentka prof. Andrzeja Tobisa. Artystka zajmuje siŕ olejnym malarstwem figuratywnym. Interesuje j▒ styk osobistych doÂwiadcze˝ z bie┐▒cymi wydarzeniami, najnowsz▒ histori▒ i literatur▒. W kwestii lektur najwiŕcej zawdziŕcza Wirginii Woolf, Doris Lessing i Margaret Atwood.

»aden z doros│ych obrazˇw Dominiki Kowyni nie powsta│ bez powodu. Relacje rodzinne, stosunek cz│owieka do zwierzŕcia, przejmuj▒ce j▒ w▒tki literackie z czytanych ksi▒┐ek, feminizm, ekologia… Problemem mo┐e byŠ fakt, ┐e interesuje j▒ bardzo wiele spraw, jednak jej Âwiatopogl▒d jest od d│u┐szego czasu mocno ugruntowany, dziŕki czemu nie mamy poczucia, ┐e tematy te k│ˇc▒ siŕ ze sob▒.

„Oczy suszy” – tytu│ wystawy to zlepek dwˇch s│ˇw tematycznie │▒cz▒cych obawy autorki dotycz▒ce ┐ycia na ziemi w czasach, ktˇrych nie ma szans do┐yŠ. Historie, ktˇre opowiada za pomoc▒ obrazˇw, dotycz▒ relacji miŕdzyludzkich i miŕdzygatunkowych. To nie s▒ weso│e sprawy, ale autorka stara siŕ z ca│ych si│ nie malowaŠ ich w sposˇb wzruszaj▒cy do │ez, poniewa┐ nie ma jej zdaniem zbyt wielu tak niew│aÂciwych rzeczy, jak opowiadanie o przemocy w sposˇb egzaltowany.

Dominika Kowynia swoje prace pokazywa│a ostatnio m.in. podczas Biennale Malarstwa „Bielska Jesie˝” w Galerii Bielskiej w Bielsku-Bia│ej (2015 i 2017), w Galerii Widna w Krakowie (2017) i w Fundacji Stefana Gierowskiego w Warszawie (2018). Ostatnio otrzyma│a wyrˇ┐nienie od redakcji Notes Na 6 Tygodni w konkursie Bielska Jesie˝ 2017. Jest wegetariank▒. Nie jest dam▒. Ma dwa koty i nie ma psa. Obrazy maluje w suszarni.

zdjŕcie: Dominika Kowynia, „Lessing blednie”, olej na p│ˇtnie, 2018, dziŕki uprzejmoÂci Galerii Szarej


„Oczy suszy” – wystawa obrazˇw Dominiki Kowyni. Artystka zajmuje siŕ olejnym malarstwem figuratywnym. Czerpie z relacji rodzinnych, stosunku cz│owieka do zwierzŕcia, literatury, feminizmu i ekologii. Dostrzega sens i urodŕ rzeczywistoÂci. Wernisa┐ 15.05 (wt), godz. 18.00. Wystawa trwa do 21.07.


>>> wydarzenie @ Fb
>>> galeriaszara.plpo imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Off Festival 2018
10.08.2018
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2018
2.07.2018
Off Festival 2017
8.08.2017
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017
7.07.2017
Gorillaz
20.06.2017
Podziel siŕ z reszt▒ Âwiata swoimi uwagami, zdjŕciami, filmami po imprezach.
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zg│o b│▒d na stronie | © Ultramaryna 2001-2019, wszystkie prawa zastrze┐one