Serwis Ultramaryna u┐ywa plikˇw cookies. Odwiedzaj▒c nasze strony akceptujesz otrzymywanie cookies (ciasteczek). Warunki dostŕpu do plikˇw cookies mo┐esz okreÂliŠ w swojej przegl▒darce.

ZAMKNIJ

Ultramaryna | Nikifor. SamotnoŠ w Krynicy
czwartek 21.02.19

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zg│o imprezŕ   
  ultramaryna.pl  web 
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
magazyn
Ultramaryna ok│adka
Nikifor. SamotnoŠ w Krynicy

Nikifor. SamotnoŠ w Krynicy

22.06.2018-12.08.2018
Muzeum Historii Katowic, Katowice


Wystawa „Nikifor. SamotnoŠ w Krynicy” ukazuje 50 prac artysty, ktˇre organizatorzy przedstawiaj▒ w 50. rocznicŕ jego Âmierci. To zaledwie u│amek z bogatego dorobku malarza. Warto spojrzeŠ na jego prace nie tylko pod k▒tem samej techniki malowania, ale tak┐e poprzez jego biografiŕ.

Gdy po II wojnie Âwiatowej przy kopalni „Wieczorek” tworzy│a siŕ Grupa Janowska, po uliczkach dalekiej Krynicy spacerowa│ samotnie Nikifor oferuj▒cy swoje niewielkie dzie│a kuracjuszom i turystom odwiedzaj▒cym to urokliwe gˇrskie miasteczko. Nikifor nie mia│ nigdy ┐adnych zastrze┐e˝ do w│asnej sztuki. Dziŕki wielkiej wra┐liwoÂci, swoistemu „przymusowi” malowania otaczaj▒cego Âwiata, „ma│ej ojczyzny” i zamieszkuj▒cych j▒ ludzi tworzy│ prace, ktˇre dzi trafiaj▒ zarˇwno do wielkich znawcˇw malarstwa, jak i do turystˇw zwiedzaj▒cych ekspozycje obrazˇw malarza.

Nikifor by│ znakomitym koloryst▒ i doskonale pos│ugiwa│ siŕ perspektyw▒. Obecnie jest uznawany za jednego najs│awniejszych malarzy naiwnych Âwiata. Prace Nikifora prezentowano na licznych wystawach pocz▒wszy od pierwszej indywidualnej krajowej w 1949 r., poprzez wiele zagranicznych od ko˝ca lat 50.: w Pary┐u, Amsterdamie, Brukseli, Liège, w latach 60.: w Haifie, Wiedniu, Baden-Baden, Frankfurcie nad Menem, Hanowerze. Pierwsza retrospektywna wystawa Nikifora mia│a miejsce w 1967 r. w warszawskiej „Zachŕcie”, ostatnia – w 2004 r. w sto│ecznym Muzeum Etnograficznym. W 1995 r. w krynickiej willi „Romanˇwka” otwarto Muzeum Nikifora.

Wystawa pokazywana jest w Katowicach, poniewa┐ w│aÂnie tu, kiedy Nikifor by│ ju┐ znanym artyst▒, tworzy│a Grupa Janowska – Ko│o Malarzy Nieprofesjonalnych. Grupa i krynicki artysta maj▒ ze sob▒ wiele wspˇlnego. Niektˇrzy ze Âl▒skich malarzy nieprofesjonalnych wzorowali siŕ na nim, zazdroszcz▒c mu s│awy i wystaw. Obrazy prezentowane w Muzeum Historii Katowic pochodz▒ ze zbiorˇw Muzeum Okrŕgowego w Nowym S▒czu, Muzeum Miejskiego w Zabrzu i Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.„Nikifor. SamotnoŠ w Krynicy” – wystawa 50 obrazˇw w 50. rocznicŕ Âmierci artysty. Kuratorka Bo┐ena Donnerstag. Wernisa┐ 22.06 (pi▒tek). Wystawa potrwa do 12.08.

>>> wystawa na mhk.katowice.plpo imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Off Festival 2018
10.08.2018
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2018
2.07.2018
Off Festival 2017
8.08.2017
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017
7.07.2017
Gorillaz
20.06.2017
Podziel siŕ z reszt▒ Âwiata swoimi uwagami, zdjŕciami, filmami po imprezach.
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zg│o b│▒d na stronie | © Ultramaryna 2001-2019, wszystkie prawa zastrze┐one