Serwis Ultramaryna u┐ywa plikˇw cookies. Odwiedzaj▒c nasze strony akceptujesz otrzymywanie cookies (ciasteczek). Warunki dostŕpu do plikˇw cookies mo┐esz okreÂliŠ w swojej przegl▒darce.

ZAMKNIJ

Ultramaryna | 10. Triennale Grafiki Polskiej
czwartek 21.02.19

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zg│o imprezŕ   
  ultramaryna.pl  web 
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
magazyn
Ultramaryna ok│adka
10. Triennale Grafiki Polskiej

10. Triennale Grafiki Polskiej

26.10.2018-24.02.2019
Muzeum Žl▒skie, Katowice


10. edycja Triennale Grafiki Polskiej, ktˇre jest najstarszym i najbardziej presti┐owym przegl▒dem grafiki polskiej w kraju, pokazuje jak zmienia siŕ to medium i prezentuje najciekawsze postawy artystyczne tego gatunku.

„Triennale Grafiki Polskiej ods│ania dwa aspekty. Pierwszy z nich to przegl▒d aktualnych tendencji w grafice” – t│umaczy Grzegorz Ha˝derek, kurator Triennale. „W tym roku selekcja przebiega│a dwuetapowo. Wybˇr prac na wystawŕ odby│ siŕ jeszcze przed wakacjami. Mamy wiŕc pe│n▒ bazŕ zg│oszonych prac, co pozwala ju┐ na tym etapie zauwa┐yŠ nieobecne dot▒d zjawiska. Jedno z nich ujawnia szereg prac zwi▒zanych z rozszerzon▒ rzeczywistoÂci▒. Grafika, kojarzona do tej pory wy│▒cznie z obrazem prostok▒tnym, ekranem – staje siŕ rzeczywistoÂci▒ alternatywn▒ i interaktywn▒. Pojawiaj▒ siŕ te┐ nowe rodzaje druku, pozwalaj▒ce na budowanie iluzji ruchu i przestrzeni. Z drugiej strony obserwujemy powrˇt do klasycznego warsztatu, ale ju┐ z zupe│nie innej perspektywy. ChoŠ brzmieŠ to mo┐e paradoksalnie, dzi dla wielu m│odych artystˇw, wychowanych w Ârodowisku cyfrowym, klasyczna technologia jest odkryciem i ‘nowym’ medium. Twˇrcy na nowo odkrywaj▒ sensualnoŠ manualnych technik”.

Triennale Grafiki Polskiej jest obchodzone w│aÂciwie ca│y rok. Odby│y siŕ ju┐ wystawy Jˇzefa Budki i Jana Szmatlocha, a w pa╝dzierniku wystawie konkursowej, ktˇr▒ mo┐na zobaczyŠ w Muzeum Žl▒skim, towarzysz▒: trwaj▒ca w BWA retrospektywa twˇrczoÂci Tomasza Struka oraz ekspozycje w Rondzie Sztuki („Arena rozgrywek” Kamila Kocurka, laureata poprzedniej edycji Triennale) i w Galerii Szarej („CzeŠ, giniemy”, w ktˇrej bior▒ udzia│ Diana Lelonek, Maciek Cholewa, Piotr Macha i Artur OleÂ).

tekst: Adrian Chorŕba│a | na zdjŕciu: Kamil Kocurek „Topografia wojny” (Grand Prix 2015), Intaglio, 560x220cm, 2015


>>> Triennale na muzeumslaskie.plpo imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Off Festival 2018
10.08.2018
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2018
2.07.2018
Off Festival 2017
8.08.2017
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017
7.07.2017
Gorillaz
20.06.2017
Podziel siŕ z reszt▒ Âwiata swoimi uwagami, zdjŕciami, filmami po imprezach.
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zg│o b│▒d na stronie | © Ultramaryna 2001-2019, wszystkie prawa zastrze┐one