Serwis Ultramaryna u┐ywa plikˇw cookies. Odwiedzaj▒c nasze strony akceptujesz otrzymywanie cookies (ciasteczek). Warunki dostŕpu do plikˇw cookies mo┐esz okreÂliŠ w swojej przegl▒darce.

ZAMKNIJ

Ultramaryna | Eco Design It. In Silesia!
czwartek 21.02.19

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zg│o imprezŕ   
  ultramaryna.pl  web 
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
magazyn
Ultramaryna ok│adka
Eco Design It. In Silesia!

Eco Design It. In Silesia!

1.12.2018-15.01.2019
Rondo Sztuki, Katowice


Czwart▒ edycjŕ wystawy „Design it. In Silesia” poprzedza przedrostek „eco”. Jest to bowiem projekt specjalnie przygotowany przez Geszeft i Rondo Sztuki na szczyt klimatyczny COP24. Od 1 grudnia mo┐na ogl▒daŠ produkty, ktˇre pozwalaj▒ nam ┐yŠ bardziej Âwiadomie i w rˇwnowadze ze Ârodowiskiem.

System monitoringu jakoÂci powietrza, ekologiczna │adowarka do samochodˇw elektrycznych, doniczki wykonane w 70% z popio│u s▒ zaprezentowane obok klasycznego ju┐ dzisiaj dywanu Moho Hej!, nawi▒zuj▒cego do kurpiowskich wzorˇw, czy spersonalizowanej mozaiki, powsta│ej z bezbarwnego szk│a poddanego recyklingowi z domieszk▒ naturalnych pigmentˇw.

Oprˇcz gotowych ju┐ produktˇw lub prototypˇw „made in Silesia” na wystawie mo┐na zobaczyŠ ekologiczne meble. Zadania ich realizacji w ci▒gu miesi▒ca podjŕ│y siŕ pracownia Bro.Kat i grupa Wzorro Design. Efekt mo┐e zaskoczyŠ.

Dodatkowo w ramach ekspozycji, ale tak┐e w wiŕkszej formie obok galerii, pokazano instalacjŕ roÂlinn▒ „Weryfikacja oddechu”. Pawe│ Szeibel, Joanna Zdzienicka i Anna Kopaczewska powo│ali do ┐ycia badania NASA, ktˇre wykaza│y, ┐e korzenie bluszczy maj▒ doskona│e w│aÂciwoÂci oczyszczania powietrza.

tekst: Adrian Chorŕba│a | zdjŕcie: Adrian Zielke„Eco Design It. In Silesia!” – 4. edycja wydarzenia jest po│▒czeniem ekspozycji Âl▒skich produktˇw z silnie zaakcentowanym ich ekologicznym przes│aniem z przestrzeni▒ konferencyjn▒ specjalnie zaprojektowan▒ przez dzia│aj▒ce w Katowicach biura projektowe: Bro.Kat, Wzorro Design oraz Joannŕ Kubieniec. Przestrze˝ konferencyjna zrealizowana jest na potrzeby szczytu klimatycznego ONZ (COP24). Konsultantem merytorycznym projektu jest Instytut Ekologii Terenˇw Uprzemys│owionych. Udz. bior▒ m.in.: Sokka, Mateusz Mioduszewski, Bogdan Kosak, Trufle Mozaiki, Onto studio, Pawe│ Szeibel/ Joanna Zdzienicka/ Anna Kopaczewska, Code Design, Netizens i Fulco System. Wernisa┐ 1.12 (sb), godz. 18.00. Wystawa trwa od 1.12 do 15.01.2019

„Weryfikacja oddechu” – instalacja roÂlinna autorstwa Paw│a Szeibela, Joanny Zdzienickiej i Anny Kopaczewskiej. Wernisa┐ 1.12 (sb), godz. 18.00. Wystawa trwa do 15.01.2019.


Wydarzenia towarzysz▒ce:

6.12 czwartek > Panel dyskusyjny o Parku Žl▒skim. PaneliÂci: Ryszard Nakonieczny (architekt), Micha│ Stangiel, Joanna Karweta (Park Žl▒ski), prowadzenie: Kuba Maciejowski, Marcin Szafra˝ski, Kamil Wrˇbel (T│o).

7.12 pi▒tek > Bro.Kat – Bogna Pola˝ska i Roma Skuza opowiedz▒ o swoich projektach z ekologicznym przes│aniem (www.pracowniabrokat.pl).

10.12 poniedzia│ek > Permafrost – JoŰl van Houdt opowie o swojej wystawie „Topniej▒ca zmarzlina”, ktˇra bŕdzie mia│a miejsce w witrynie Ronda Sztuki.

11.12 wtorek > Sokka – Katarzyna i Wojciech Soko│owscy opowiedz▒ o swoich projektach z ekologicznym przes│aniem (www.sokka.com).po imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Off Festival 2018
10.08.2018
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2018
2.07.2018
Off Festival 2017
8.08.2017
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017
7.07.2017
Gorillaz
20.06.2017
Podziel siŕ z reszt▒ Âwiata swoimi uwagami, zdjŕciami, filmami po imprezach.
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zg│o b│▒d na stronie | © Ultramaryna 2001-2019, wszystkie prawa zastrze┐one