Serwis Ultramaryna u┐ywa plikˇw cookies. Odwiedzaj▒c nasze strony akceptujesz otrzymywanie cookies (ciasteczek). Warunki dostŕpu do plikˇw cookies mo┐esz okreÂliŠ w swojej przegl▒darce.

ZAMKNIJ

Ultramaryna | Najpiŕkniejsza katastrofa
czwartek 21.02.19

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zg│o imprezŕ   
  ultramaryna.pl  web 
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
magazyn
Ultramaryna ok│adka
Najpiŕkniejsza katastrofa

Najpiŕkniejsza katastrofa

1.12.2018-4.01.2019
CSW Kronika, Bytom


W swoim doskona│ym filmie „Melancholia” z 2011 roku Lars von Trier zbudowa│ napiŕcie za pomoc▒ nieuchronnie zbli┐aj▒cej siŕ katastrofy, ktˇra dotkn▒Š ma wszystkich mieszka˝cˇw Ziemi. Bowiem w fina│owej scenie dochodzi do zderzenia naszej planety z tytu│ow▒ Melancholi▒ – cia│em niebieskim, zwiastuj▒cym piŕkny koniec Âwiata.

ZdawaŠ siŕ mo┐e, ┐e zbiorowa wystawa „Najpiŕkniejsza katastrofa” w bytomskiej Kronice porusza siŕ w podobnym spektrum znacze˝. A przynajmniej na to wskazuje jej tytu│, ktˇry jest perwersyjnie zachŕcaj▒cy. Bo czy┐ spektakularny koniec Âwiata nie jest tym, co jednoczeÂnie przera┐a i fascynuje?

Jednak kurator, Jakub Gaw│owski, wraz z zaproszonymi artystami, nieco mniej metaforycznie ni┐ von Trier, a bardziej praktycznie podchodzi do podejmowanego tematu. Raczej zadaje pytania, a nie stawia diagnozŕ na temat losˇw naszej planety. Punkt ciŕ┐koÂci jest tu przesuniŕty na kwestie zwi▒zane ze Ârodowiskiem naturalnym, klimatem czy polityk▒ ekologii.

W ca│ej tej uniwersalnej problematyce najciekawsze bŕdzie jednak, jeÂli artyÂci te wielkie, wa┐ne tematy przefiltruj▒ przez swoje jednostkowe, indywidualne doÂwiadczenie. Tak jak dzieje siŕ to w „Melancholii”.

tekst: Katarzyna Oczkowska | zdjŕcie: Vladimir Turner, „Behind the Fossil Curtain”, 2018 (kadr z wideo)„Najpiŕkniejsza katastrofa” – wystawa zbiorowa prezentuje g│osy artystek, aktywistˇw i naukowczy˝ z Europy Žrodkowej, │▒cz▒ce zainteresowanie kryzysem klimatycznym z poszukiwaniem alternatywnych modeli przysz│oÂci. Projekt nawi▒zuje do szczytu klimatycznego ONZ (COP24), organizowanego w Katowicach i otwiera przestrze˝ do krytycznej dyskusji nad miejscem cz│owieka w Ârodowisku naturalnym, a tak┐e nad ko˝cem znanego nam Âwiata. Udz. bior▒: Kolektyw Apart, Karolina Brzuzan, Mikulß╣ ╚ernÝk, Sara Czy┐, Marcin DoÂ, Krzysztof Jung, Tamßs Kaszßs, Michal Kindernay, Diana Lelonek, Barbara Sass, Marta Senk, Pavel Sterec, Tereza St÷ckelovß i VladimÝr Turner. Wernisa┐ + koncert zespo│u Foql 1.12 (sb), godz. 19.00. Trwa do 4.01.

Wydarzenie towarzysz▒ce:
7.12 pi▒tek
godz. 16.00 > pokaz filmu
„Za kopaln▒ zas│on▒ (Behind the Fossil Curtain)”, re┐. Vladimir Turner, Czechy 2018. Komentarz do filmu o czeskim Obozie dla Klimatu i represjach policji wyg│osi Mikulß╣ ╚ernÝk.

godz. 17.00 > warsztaty „Zielony anarchizm i niepos│usze˝stwo obywatelskie” – warsztaty z Mart▒ Senk, aktywistk▒ anarchistyczn▒.

godz. 18.00 > dyskusja „Jak dzia│aŠ skutecznie? Strategie dla Ruchu Klimatycznego”. Udzia│ wezm▒: Nils Aggers (Extinction Rebellion, UK), Mikulß╣ ╚ernÝk (Limity Jsme, CZ), Monika Sadkowska (Obˇz dla Klimatu, PL), Marta Senk (PL).po imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Off Festival 2018
10.08.2018
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2018
2.07.2018
Off Festival 2017
8.08.2017
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017
7.07.2017
Gorillaz
20.06.2017
Podziel siŕ z reszt▒ Âwiata swoimi uwagami, zdjŕciami, filmami po imprezach.
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zg│o b│▒d na stronie | © Ultramaryna 2001-2019, wszystkie prawa zastrze┐one