Serwis Ultramaryna u┐ywa plikˇw cookies. Odwiedzaj▒c nasze strony akceptujesz otrzymywanie cookies (ciasteczek). Warunki dostŕpu do plikˇw cookies mo┐esz okreÂliŠ w swojej przegl▒darce.

ZAMKNIJ

Ultramaryna | Wielka sztuka na ekranie: Hitler kontra Picasso i reszta
czwartek 21.02.19

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zg│o imprezŕ   
  ultramaryna.pl  web 
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
magazyn
Ultramaryna ok│adka
Wielka sztuka na ekranie: Hitler kontra Picasso i reszta

Wielka sztuka na ekranie: Hitler kontra Picasso i reszta

17.02.2019 | godz. 18.00
Kinoteatr Rialto, Katowice


Tym razem w Rialcie w ramach cyklu „Wielka sztuka na ekranie” zaplanowano pokaz filmu „Hitler kontra Picasso i reszta”. Dokument to opowieŠ o nazistach, ktˇrzy uznali sztukŕ modernistyczn▒ za zdegenerowan▒. Pomimo tego konfiskowali takowe dzie│a i zbierali je w swoich kolekcjach.

Film skupia siŕ na trzech kluczowych w▒tkach. Jednym z nich jest wystawa, ktˇr▒ zorganizowa│ re┐im nazistowski w Monachium – „Sztuka zdegenerowana”. Wystawione tam prace zosta│y wybrane spoÂrˇd nowoczesnych trendˇw w sztuce, nie by│y one jednak zgodne z propagowan▒ przez hitlerowcˇw ide▒ piŕkna.

Reporterka Anne Sinclair opowie o swoim dziadku Paulu Rosenbergu, czyli o jednym z najciekawszych w│aÂcicieli galerii i handlarzy dzie│ami sztuki pocz▒tku XX wieku. Warto wspomnieŠ, ┐e by│ francuskim »ydem, przyja╝ni│ siŕ miŕdzy innymi z Picassem oraz stworzy│ galeriŕ, w ktˇrej zbiera│ dzie│a sztuki „zdegenerowanej”.

Ostatnia opowieŠ to spotkanie z Corneliusem Gurlittem, ktˇrego ojciec Hildebrand by│ „marszandem Hitlera”. Po stracie stanowiska szefa muzeum w Zwickau, Gurlittowi uda│o siŕ zdobyŠ zaufanie nazistˇw. Otrzyma│ wtedy zadanie zbierania w okupowanej zachodniej Europie obrazˇw dla wielkiego muzeum sztuki w Linzu, ktˇre tworzono z polecenia Hitlera. W lutym 2012 roku kolekcja 1406 obrazˇw Gurlitta o szacunkowej wartoÂci miliarda euro zosta│a odnaleziona w domu jego syna. Cornelius ukrywa│ jedne z najcenniejszych dzie│ XX stulecia, a wÂrˇd nich „Portret Damy” Matisse’a, obraz pochodz▒cy ze zbiorˇw Paula Rosenberga.

oprac.: Adrianna Helena Mrowiec„Hitler kontra Picasso i reszta”, re┐. Claudio Poli; W│ochy 2018, 94 min. Dokument.
>>> film na stronie Rialta


Bilety:
25 z│

po imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Off Festival 2018
10.08.2018
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2018
2.07.2018
Off Festival 2017
8.08.2017
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017
7.07.2017
Gorillaz
20.06.2017
Podziel siŕ z reszt▒ Âwiata swoimi uwagami, zdjŕciami, filmami po imprezach.
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zg│o b│▒d na stronie | © Ultramaryna 2001-2019, wszystkie prawa zastrze┐one