Serwis Ultramaryna u┐ywa plikˇw cookies. Odwiedzaj▒c nasze strony akceptujesz otrzymywanie cookies (ciasteczek). Warunki dostŕpu do plikˇw cookies mo┐esz okreÂliŠ w swojej przegl▒darce.

ZAMKNIJ

Ultramaryna | Enemef/ Antywalentynki: Maraton horrorˇw
czwartek 21.02.19

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zg│o imprezŕ   
  ultramaryna.pl  web 
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
magazyn
Ultramaryna ok│adka
Enemef/ Antywalentynki: Maraton horrorˇw

Enemef/ Antywalentynki: Maraton horrorˇw

15.02.2019 | godz. 22.00
Multikino Katowice, Katowice
Multikino Zabrze, Zabrze


Pluszowe misie, czekoladowe serduszka, urocze bukiety, kolacje przy Âwiecach. Nie! Czas na mro┐▒cy krew w ┐y│ach antywalentynkowy Enemef, czyli coroczn▒ tradycjŕ wszystkich uwielbiaj▒cych kino grozy i mocne wra┐enia. Salŕ kinow▒ spowije mroczna atmosfera, a na du┐ym ekranie cztery przera┐aj▒ce filmy, w tym dwie premiery.

Jedn▒ z nich jest „Zakon Âwiŕtej Agaty” (re┐. Darren Lynn Bousman). M│od▒ Mary, ciŕ┐arn▒ kobietŕ szukaj▒c▒ schronienia przyjmuj▒ zakonnice. Oferuj▒ jej pomoc, jednak w zamian oczekuj▒ przestrzegania regu│ zgromadzenia oraz wyrzekniŕcia siŕ ca│ego z│a „zewnŕtrznego Âwiata”. Bohaterka przyjmuje ustalone warunki, jednak z czasem miejsce, ktˇre uznawa│a za azyl, ods│ania swoj▒ prawdziw▒ naturŕ.

„Prodigi. Opŕtany” (re┐. Nicholas McCarthy) to druga premiera, ktˇr▒ mo┐na zobaczyŠ podczas antywalentykowego maratonu. G│ˇwna bohaterka, Sarah, niepokoi siŕ dziwnym zachowaniem swojego kilkuletniego syna. Podejrzewa, ┐e za t▒ mroczn▒ przemian▒ stoj▒ nadprzyrodzone si│y. Matka postanawia rozwik│aŠ zagadkŕ i za wszelk▒ cenŕ ochroniŠ syna. Czego jednak dowie siŕ podczas tych gro╝nych poszukiwa˝?

Tego wieczoru zobaczyŠ bŕdzie mo┐na te┐ szalony i krwawy film „Korpo” (re┐. Joe Lynch). Mikroby, bakterie i inne zabˇjcze wirusy doskonale rozwijaj▒ siŕ w szklanych biurowcach korporacji, wype│nionych ogromn▒ liczb▒ pracownikˇw. Derek zostaje nies│usznie zwolniony z pracy, jednak nie zamierza odpuÂciŠ swojego stanowiska bez walki. Niestety tajemnicza choroba i kwarantanna ca│ego budynku wywo│uje chaos. Mŕ┐czyzna rozpoczyna prywatn▒ wojnŕ z korporacyjnym kierownictwem.

Na wielkim ekranie pojawi siŕ tak┐e hipnotyczny „Endless” (re┐. Justin Benson, Aaron Moorhead). Mroczna historia dwˇch braci, ktˇrzy po latach wracaj▒ do tajemniczej sekty, z ktˇrej kiedy uciekli. Odkrywaj▒, ┐e wierzenia jej cz│onkˇw nie s▒ a┐ tak niedorzeczne, jak s▒dzili przed laty.

opracowanie: Adrianna Helena Mrowiec | na zdjŕciu: kadr z filmu „Korpo”
>>> www.enemef.pl
>>> wydarzenie na FB


Bilety:
39 z│ i 28 z│

po imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Off Festival 2018
10.08.2018
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2018
2.07.2018
Off Festival 2017
8.08.2017
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017
7.07.2017
Gorillaz
20.06.2017
Podziel siŕ z reszt▒ Âwiata swoimi uwagami, zdjŕciami, filmami po imprezach.
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zg│o b│▒d na stronie | © Ultramaryna 2001-2019, wszystkie prawa zastrze┐one