Serwis Ultramaryna u┐ywa plikˇw cookies. Odwiedzaj▒c nasze strony akceptujesz otrzymywanie cookies (ciasteczek). Warunki dostŕpu do plikˇw cookies mo┐esz okreÂliŠ w swojej przegl▒darce.

ZAMKNIJ

Ultramaryna | Katowice – Halina Holas-Idziakowa i Leonard Idziak
Âroda 23.01.19

START
LOKALE
FORUM
BLOGI
zg│o imprezŕ   
  ultramaryna.pl  web 
lokale
  > bary / puby
  > bistro
  > kawiarnie
  > kawiarnie

internetowe

  > kluby
  > kluby

studenckie

  > restauracje
magazyn
Ultramaryna ok│adka
Katowice – Halina Holas-Idziakowa i Leonard Idziak

Katowice – Halina Holas-Idziakowa i Leonard Idziak

7.09.2005-31.10.2005
Galeria Fotografii Okrŕgu Žl▒skiego , Katowice


„(...) Sztuka fotografii Haliny i Leonarda Idziakˇw wyros│a z najlepszych tradycji polskiej fotografii. Oboje w m│odoÂci zetknŕli siŕ z tajnikami kreacji i warsztatu fotografii. Ich ┐ycie i sztuka to dla kilku pokole˝ fotografikˇw wielokrotne zmiany pogl▒dˇw i stylˇw, tak bardzo znacz▒cych w przesz│oÂci. Zawsze ho│dowali zasadzie prymatu kreacji i podporz▒dkowaniu jej techniki w ko˝cowej realizacji dzie│a. Mieszkaj▒c od lat na Žl▒sku przeszli wszystkie etapy rozwoju i upadku tej dziedziny sztuki. (...) Osi▒gniŕciem w fotografii Haliny i Leonarda Idziakˇw by│a te┐ reklama. To oni uczyli nas, jak zachowaŠ prostotŕ wypowiedzi, a jednoczeÂnie zainteresowaŠ widza. Ta szko│a fotograficznych talentˇw wywodzi siŕ z ich rodzinnych tradycji. Ojciec i matka pani Haliny to znani artyÂci fotografii mieszkaj▒cy od lat w Katowicach, przenosz▒cy w dzie˝ wspˇ│czesny tajniki fotografii wielkoformatowej i studyjnej. (...) ArtyÂci byli jednymi z za│o┐ycieli ZPAF w Katowicach.” [Jerzy Lewczy˝ski]

Wernisa┐ 7.09 (Âr), godz. 17, wystawa potrwa do 31.10.po imprezie
Ostatnio dodane | Ostatnio skomentowane
Off Festival 2018
10.08.2018
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2018
2.07.2018
Off Festival 2017
8.08.2017
Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2017
7.07.2017
Gorillaz
20.06.2017
Podziel siŕ z reszt▒ Âwiata swoimi uwagami, zdjŕciami, filmami po imprezach.
o nas | kontakt | reklama | magazyn | zg│o b│▒d na stronie | © Ultramaryna 2001-2019, wszystkie prawa zastrze┐one